Google Expert Day – Automation & Attribution

Stručna radionica pod nazivom Google Expert Day:  Automation & Attribution, održala se juče, 17. decembra 2018., u Beogradu.

Događaj je namenjen Google Partners agencijama, a tema dana bila je strategija za intelligent bidding pomoću machine learning-a.

Cilj ove radionice je kao prvo, da se prisutnima što više pomogne da razumeju kako “Google Ads inteligentna strategija za ponudu” (Smart bidding) koristi mašinsko učenje (machine learning) da bi automatski odredila ponude na svakoj aukciji na osnovu ciljeva performansi koji su postavljeni.

Jer, svaka vrsta ove inteligentne strategije je dizajnirana tako da se postigne specifičan cilj u promociji poslovanja.

Na ovoj radionici, saznali smo kako da izaberemo pravu strategiju, kako da je podesimo i kako da je primenimo u praksi na najbolji mogući način.

Zanimljiva tema, korisne diskusije, odlični saveti, primeri iz prakse i fina motivacija da postanemo majstori za Google Automation.

Predavači – Google stručnjaci:

Mateusz Bochenczak  Google Marketing Solutions, Poljska

Albina Štimac – Google Marketing Solutions, Adriatics

Lenart Celar – Google Marketing Solutions, Adriatics