Preduslovi za kreiranje uspešne

Google Ads kampanje

Definisanje Vašeg poslovnog cilja

Analiza tržišta i konkurencije

Kreiranje strategije nastupa

Kreiranje reklamnog naloga na osnovu plana

Konstantna optimizacija reklame