Od pronalaska informacije do klika – nove mogućnosti YouTube oglasa za efikasnije prikazivanje “vizuelnih priča”

Ljudi sve više posećuju YouTube kanal, ne samo radi zabave i povezivanja sa drugim posetiocima već i radi učenja novih stvari. Na mnogo načina, YouTube je postao koliko odredište za informacije toliko i kanal za zabavu. I ta potraga za informacijama proteže se i na brendove, proizvode i usluge. Šta to znači za prodavce?


To znači da video ima ulogu u svakoj fazi “mentalnog putovanja” Vašeg potrošača. Da biste bili efikasni tokom svake interakcije, potrebne su Vam opcije.

Pojačana uloga videa za današnje potrošačko društvo je velika i vrlo uzbudljiva prilika za prodavce ili one koji nude usluge, da izgrade veze koje dovode do boljeg poslovnog ishoda. Na ovogodišnjem Advertising Week-u koji se održao u New York-u, gospodin Vishal Sharma, YouTube Ads Produkt Menadžer, izvestio je sve prisutne o novim načinima kako da prodavci postanu efikasniji odnosno da takozvani Sales funnel (levak prodaje) bude što delotvorniji i to koristeći kombinovano moć YouTube-ovog kreativnog platna sa Google-ovim mašinskim učenjem i metodama merenja rezultata.

Pomozite gledaocima videa da pređu u akciju pomoću ekstenzije odnosno dodatka za video oglase
Uskoro ćete biti u mogućnosti da Vaše vizuelne oglase učinite mnogo deletvornijim sa većim brojem dodataka koji idu uz oglas. Slično kao na ekstenzijama/dodacima u Search oglasima, dodaci na YouTube oglasu poboljšavaju Vaš video oglas uz dodatne korisne informacije, dajući gledaocima odnosno potencijalnim kupcima, više razloga za preduzimanje akcije. Već sad možete dodati lokaciju i formirati ekstenzije (trenutno u beta verziji) za True View in stream oglase. Istražuju se i dodatni slučajevi korišćenja koji ohrabruju gledaoce da završe akciju sa “donjeg dela” prodajnog levka, kao što su pronalaženje narednog filma, prikazivanje aplikacije ili npr.rezervisanje putovanja.

Izmerite puni uticaj Vaše video kampanje

Vizuelni oglasi prevedeni u video priču ne odnose se samo na kratkoročnu kampanju koja dovodi do rezultata, već i na preuzimanje merljivih rezultata u svakoj fazi potrošačkog iskustva. To je ipak lakše reći nego uraditi, zbog čega se i dalje razvija rešenje za Brand Lift (besplatan alat za merenje efikasnosti Vaših video oglasa, koje možete koristiti za podešavanje i poboljšavanje video kampanja) kao i partnerstvo sa kompanijom IRI, kako bi se što više olakšalo oglašavačima da mere i deluju kako na gornje tako i na donjeg delove prodajnog levka.

Na osnovu povratnih informacija, uskoro ćete moći da podesite Brand Lift direktno u Google oglasima ili Display & Video 360, i biti u mogućnosti da Vam se prikazuju izveštaji zajedno sa drugim pokazateljima. Moćićete da dobijate Brand Lift izveštaje kontinuirano tokom trajanja Vaše kampanje, kako bi ste odmah utvrdili kako Vaši video oglasi utiču na percepciju onoga koji gleda i to u skoro realnom vremenu. Pored toga, predstavljene su dve nove metode merenja: Lifted users- broj ljudi na koje je uticao Vaš oglas i Cost-per- lifted users, kako bi Vam olakšali optimizaciju kao i isplativost Vaše kampanje. Da biste maksimalno iskoristili ove nove merne alatke, preporučuju se Maximize Lift ponude.

Takođe, sve su veća ulaganja u Google Partnere za metode merenja (Google Measurement Partners) kako bi se osigurali da oglašivači mogu meriti rezultate sa YouTube medija, metodama koja ispunjavaju rigorozne i verifikovane standarde.

Veliko je uzbuđenje zbog toga kako ove nove mogućnosti mogu pomoći agencijama koje se bave digitalnim marketingom kao i samim prodavcima ili ponuđačima usluga, da kampanje koje vode, dovedu do sledećeg- višeg nivoa, stvarajući pravi poslovni uticaj na “mentalno putovanje” gledaoca vizuelnog oglasa odnosno potencijalnog kupca ili korisnika usluga.